Duurzaam Resultaat

Een "informal investor" met een activistische visie op investeren


Een activistische visie betekent voor Tenshare dat ze niet alléén kapitaal inbrengt. Het vaak hoge risicoprofiel van nieuwe of innovatieve intiatieven vraagt, naast werk- en/of investeringskapitaal, ook ondersteuning met relevante kennis en ervaring. Tenshare gaat uit van de drie-eenheid, KENNIS, ERVARING en KAPITAAL.

Kennis

Een opleiding en achtergrond in de automatisering, gericht op het ontwerpen en inrichten van functionele processen, staat borg voor een analytische blik. Deze basis werd later aangevuld met een verdieping in de achtergronden en toepassing van bedrijfs- en verdienmodellen.  

Als uitgever in het kennisdomein sales- en accountmanagement is meer dan 10 jaar samengewerkt met  iconen als Philip Kotler, Seth Godin, Niel Rackham, Keith M. Eades en vele anderen.
Dit resulteert in direct toepasbare kennis op het snijvlak van productie, logistiek en commercie.

Ervaring

Meer dan 40 jaar ervaring in zowel nationale als internationale bedrijven, van multinational tot ambitieus MKB bedrijf en in een veelheid van branches staat borg voor een solide basis. Deze ervaring maakt het mogelijk om theoretische modellen en concepten te toetsen aan een harde en vaak weerbarstige dagelijkse praktijk. 

Naast de noodzakelijke "hands-on" ervaring brengt dit ook een groot functioneel netwerk met zich mee. Niet alleen WAT je kunt, maar ook WIE je kent is een belangrijke succesfactor bij het opbouwen en ontwikkelen van een succesvolle onderneming.

Kapitaal

Kapitaal is een "commoditie" dat op zich weinig onderscheidend is. Met de lage rendementen op de beurs en spaarrekeningen is kapitaal in ruime mate voorhanden. 

Toch blijft de toegang tot kapitaal voor nieuwe ambitieuze initiatieven een probleem. Investeerders zijn gericht op voorspelbaar rendement. Het inschatten èn beheersbaar houden van het risico is een zorg. 

Op basis van een gedegen risico analyse kan zowel investerings- als werkkapitaal ter beschikking worden gesteld, echter altijd in combinatie met de inbreng van kennis en ervaring.